Vysokozdvižný vozík testy

vysokozdvizne-voziky-03

Testy na vysokozdvižný vozík je možné provést až po absolvování příslušné kurzu. Kurz by měl být pořád certifikovaným pracovníkem buď přímo u zaměstnavatele, nebo u některé externí firmy, která se specializuje na tyto kurzy a testy.

Vzorové testy na vysokozdvižný vozík

Testy na VZV (vysokozdvižný vozík) jsou velmi podobné jako testy, které se absolvují v autoškole na řidičský průkaz. Zde se může podívat několik vzorových otázek, se kterými se můžete setkat, až bude absolvovat testy v rámci zkoušky na vysokozdvižný vozík:

Testy vysokozdvižný vozík – vzorové otázky:

Otázka č. 1: Při jízdě s vysokozdvižným vozíkem na pozemní komunikaci musí mít obsluha kromě dalších dokladů:

 • A, souhlas bezpečnostního technika
 • B, povolení provozovatele vysokozdvižného vozíku k jízdě na pozemní komunikaci
 • C, doklad o registraci vysokozdvižného vozíku místně správního úřadu a oprávnění k řízení motorových vozidel kategorie B, T (či C) podle celkové hmotnosti vozíku

Otázka č. 2: Pro přepravu vozíků výtahem nebo zdviží platí že:

 • A, do klece výtahu nebo zdviže se smí vjíždět pouze tehdy, je-li výtah nebo zdviž na stejné úrovni s podlahou jako vysokozdvižný vozík
 • B, do klece se může vjíždět, je-li klec v rovině s podlahou, nebo pokud je rozdíl podlah vyrovnán nájezdovou plošinou
 • C, do klece se může vjíždět, pokud je vozík schopen překonat rozdíl výšky podlahy

Otázka č. 3: Obsluze vysokozdvižného vozíku není dovoleno:

 • A, kouřit během pracovní doby
 • B, nahrazovat pojistky v elektroinstalaci jinými předměty
 • C, řídit vozík v ochranných rukavicích

Otázka č 4: Délka bezpečnostní přestávky pro řidiče VZV je:

 • A, podle úvahy řidiče VZV
 • B, nejméně 30 minut
 • C, nejméně jedna hodina

Otázka č. 5: Provozovat VZV je mimo jiné odpovědný za to že:

 • A, obsluha vozíku má příslušné zkoušky a testy
 • B, vozík je způsobilý k jízdě na účelové komunikaci
 • C, vozík je způsobilý k provozu na všech pozemních komunikacích

Otázka č. 6: Při čerpání pohonných hmot do vysokozdvižného vozíku platí:

 • A, že hrdlo palivové nádrže vozíku musí být uzavřeno ještě před spuštěním motoru
 • B, že se během čerpán í nesmí používat kapesní elektrické lampy
 • C, že během čerpání mohou být v chodu pouze vznětové motory, ostatní musí být vypnuté

Otázka č. 7: Důvodem k neprovozuschopnosti vozíků je především:

 • A, deformovaný či prasklý rám, kmitající kola, nadměrné poškozené ráfky či díly kol
 • B, jakékoliv poškození rámu vozíku
 • C, není-li vozík vybaven zepředu, zezadu a z boků výstražným šráfováním

vysokozdvizny-vozik_11