Vysokozdvižné vozíky

vysokozdvizne-voziky-26

Vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižné vozíky (VZV) jsou velmi užiteční pomocnici, bez které by si dnes už ani nebylo možné představit fungování moderních logistických skladů nebo i mnoha výrobních podniků. V té podobě jak jej známe dne, existují vysokozdvižné vozíky již od roku 1920.

Historie a vývoj vysokozdvižného vozíku

Jedním z hlavních důvodů pro vznik a vývoj vysokozdvižných vozíků pak byla především první světová válka.  Během války vznikla potřeba přesouvat a manipulovat s velkým množstvím nejrůznějších nákladu. A současně byly omezené pracovní síly tím, že mnoho mladých mužů odešlo do války v zámoří. I to byl tedy jeden z podstatných důvodů, proč vznikly vysokozdvižné vozíky

Dalším výrazným impulsem pro vývoj těchto užitečných pomocníků pak byla pochopitelně i druhá světová válka a také poválečný průmyslový rozvoj. Potřeba vysokozdvižných vozíků se i nadále neustále zvyšuje, tím jako mnoho prodejních řetězců přechází na dokonalejší a komplikovanější logistické procesy. Vysokozdvižné vozíky každý den přemístí stovky tisíc tun nejrůznějších náklad z kamiónů nebo železničních vagónů do skladů a zase zpět. Podobné logistické procesy by bez těchto pomocníků nebyly dost dobře možné.

Kdo vyrábí vysokozdvižné vozíky

V současné době vyrábí vysokozdvižné vozíky několik desítek renomovaných výrobců. Mezi nimi najdeme i velké automobilové firmy. Mezi nejznámější výrobce vozíků patří: Balkancar, Still, Desta, Toyota, Linde, Jungheinrich, Komatsu, Mitshubishi, Yale, Hyster, Nissan, Clark, Caterpillar, Atlet.

Vysokozdvižné vozíky se vyrábí v mnoha různých provedeních. Hlavní rozdíly mezi jednotlivými vysokozdvižnými vozíky jsou dány typem jejich pohonu, nebo tím, pro jakou práci jsou určeny.

Paletové a kontejnerové vysokozdvižné vozíky

Asi nejvíce rozšířeným použitím vysokozdvižného vozíku je manipulace s paletami. Pro tuto práci jsou vysokozdvižné vozíky vybaveny dvojice ocelových ližin (vidle). Pomocí nich je pak velmi snadné přemisťování nákladu uloženého na paletách. Paletové vysokozdvižné vozíky pak můžeme potakat v každém logistickém skladu nebo i v mnoha továrnách, na stavbách a na mnoha dalších místech.

Dalším typickým příkladem použití vysokozdvižných vozíků je pak manipulace s přepravními kontejnery. V tomto případě se jedná o ty velké „vozíky“ které jsou schopné přesouvat a stavět na sebe i velké lodní kontejnery. Tyto vysokozdvižné vozíky se uplatní především v železničních a námořních logistických centrech.

Předpisy a průkazy pro řidiče VZV

Vysokozdvižné vozíky není možné obsluhovat bez příslušného průkazu.  Vzhledem k tomu že existuje několik různých variant těchto strojů, existuje i několik různých typů oprávnění a zkoušek pro řidiče motorových vozíků. Základní předpisy pro obsluhu vysokozdvižných vozíků jsou ČSN ISO 3691 + Amd 1, ČSN 268805, ČSN EN 1726 -1. Případně pak pro vozíky poháněné LPG je to vyhláška ČUBP č. 3365/1, 40/93/15.99. A dále pak pravidla silničního provozu – vyhláška 361/2000 Sb.,  vyhláška MV  ČUBP a ČBU 213/1991 Sb. § 3, § 5, § 8, §13. a  vyhláška ČUBP č.  48/1982 Sb.  § 228 – motorové vozíky.


vysokozdvizne-voziky-33