Vysokozdvižný vozík kurz

vzv_02

Vysokozdvižný vozík kurz

Základním předpokladem, aby někdo mohl řídit vysokozdvižný vozík, je to, že absolvuje příslušní kurz a úspěšně vykoná požadované testy. K řízení tohoto stroje, je tedy podobně jako u osobního automobilu, nutný řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík (přesněji průkaz obsluhy motorových vozíků). Vysokozdvižný vozík kurz může být absolvován v několika provedeních, podle typu vysokozdvižného vozíku.

Kurz na vysokozdvižný vozík může zaměstnanec absolvovat buď u svého zaměstnavatele nebo u externí firmy. Kurzy pro obsluhu vysokozdvižných vozíků pořádá celá řada firem, a jejich cena se v závislosti na požadovaném typu oprávnění pohybuje zpravidla v rozmezí 1500 Kč – 5000 Kč.

Kurz pak musí být opakován v rámci pravidelných opakovaných školení. Za rozsah a četnost pravidelných školení podle existujících právních norem odpovídá především zaměstnavatel (odst. 3 § 103 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.,)).

Kurz na řidiče vysokozdvižného vozíku může absolvovat pouze zdravotně způsobilý člověk. K přihlášce na kurz na vysokozdvižný vozík je tedy zpravidla požadováno doložit:

 • Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti k práci jako řidič vysokozdvižného vozíku
 • Vyplněnou přihlášku a zaplacený poplatek (cena kurzu)
 • 1x průkazová fotografie zaměstnance
 • A – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
 • B – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
 • C – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
 • D – Vysokozdvižné ručně vedené
 • E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
 • W1 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
 • W2 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun
 • G – Vysokozdvižné se zdvihací plošinou
 • Z – Zvláštní vozíky

Kurz vysokozdvižný vozík:

Kurz také může být absolvován pro příslušnou třídu manipulačních strojů:

 • Třída I. – Elektrické vozíky
 • Třída II. – Vozíky se spalovacím motorem

Školení a kurzy pro řidiče vysokozdvižných vozíků zahrnují především tyto předpisy: § 262/2006, § 309/2006, N. V. 168/2002, § 361/2000, § 361/2007, EN 3691+Amd1, ČSN 268805


vysokozdvizne-voziky-06