Vysokozdvižný vozík kurz cena

vysokozdvizny-vozik_04

Vysokozdvižný vozík kurz cena

Cena, jakou má kurz pro řidiči vysokozdvižného vozíku se odvíjí především od požadovaného oprávnění a třídy. Existují dvě základní třídy oprávnění (elektrické vozíky a vozíky se spalovacím motorem), a dále pak podle skupiny (plošinové, nízkozdvižné, vysokozdvižné, s volantovým řízením atd. – tj. oprávnění AQ, B, C, D, E, W1, W2, G a Z

Cena kurzu také záleží na tom, jestli se jedná o kurz pořádaný zaměstnavatelem, nebo jestli se třeba jedná o rekvalifikační kurz pořádaný úřadem práce, nebo jestli kurz absolvuje zaměstnanec sám za sebe. Jiná také bude cená v případě, že se jedná pouze o rozšíření již získaného oprávnění o další třídu nebo skupinu.

Cena za kurz na vysokozdvižný vozík:

 • Základní školení, testy a zkouška = 2500 – 3500 Kč (podle skupiny a třídy)
 • Opakované školení (bez testů a zkoušky) = 200 – 500 Kč
 • Doplňují školení, testy a zkouška na jinou skupinu nebo třídu = 1000 – 1500 Kč

Nutno ale říci že uvedená cena kurzu je pouze orientační. Bude záležet především na konkrétním školiteli nebo i na tom, jestli se jedná o individuální kurz, nebo hromadný kurz pořádaný třeba zaměstnavatelem.

Předpokladem pro to, aby někdo mohl absolvovat kurz a získat průkaz na vysokozdvižný vozík pak je především to, že zájemce je držitelem řidičského průkazu skupiny B, nemá soudem zakázáno řízení motorových vozidel. Další podmínkou pak je zdravotní způsobilost pro práci řidiče vysokozdvižného vozíku.

Co zahrnuje kurz a jaké jsou testy?

Obsah kurzu:

 • Teorie a bezpečnostní předpisy a související právní normy
 • Základy obsluhy a údržby vysokozdvižného vozíku
 • Praktická obsluha vysokozdvižného vozíku
 • Testy písemné
 • Testy praktické

Jak dlouho trvá kurz na vysokozdvižný vozík?

Délka kurzu:

 • Základní kurz trvá 2 až 6 dní podle typu pohonu a typu ovládání vozíku
 • Rozšíření průkazu o další třídu nebo skupinu trvá 1 až 2 dny
 • Opakované školení pro řidiče vysokozdvižného vozíku pak trvá 1 den

vysokozdvizne-voziky-10