Vysokozdvižný vozík

vysokozdvizny-vozik_10

Vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižný vozík je velmi užitečný především ve skladech nebo v logistice obecně, své uplatnění pak najde i ve stavebnictví nebo ve výrobě. Vysokozdvižní vozík prostě najdete všude tam, kde je potřeba manipulovat s těžkými náklady a především pak tam, kde je nutné tyto náklady zvedat do větší výšky.

Pro vysokozdvižný vozík je velmi často používána zkratka VZV (tedy Vysoko Zdvižný Vozík). Mezi pracovníky je ale mnohem známější pod lidovými názvy jako je „ještěrka“ nebo také „zdvižka“.

Vysokozdvižný vozíky typy

Vysokozdvižné vozíky se vyrábějí v několika různých provedeních. Základní rozdělení je pak podle dvou hlavních kritérií. Tím prvním je typ pohonu. Druhým je pak typ zdvihacího mechanismu (lyžiny).

Vysokozdvižné vozíky podle typu pohonu:

  • Benzinový vysokozdvižní vozík  – používá se především ve venkovních skladech a při manipulaci s náklady v otevřeném prostředí
  • Naftový nebo dieselový vysokozdvižný vozík – podobně jako ten benzinový je určený především pro práci v otevřeném prostoru, typicky při vykládání nákladů z nákladních aut nebo na stavbách
  • Elektrický vysokozdvižný vozík – elektricky poháněný vozík je možné používat i v uzavřených prostorech. Elektrické vysokozdvižné vozíky se tak nejčastěji uplatní v logistických skladech při manipulaci s paletami a dalšími těžkými náklady
  • Plynový vysokozdvižný vozík – ten je poháněný na propan nebo CNG, jedná se ale asi o nejméně častý typ vysokozdvižného vozíku

Vysokozdvižné vozíky podle typu manipulačního zařízení:

  • Čelně výsuvné vidle (zdvihací ližiny) – toto je asi nejčastější typ, zdvihaný náklad je umístěn před vozíkem
  • Bočně výsuvné vidle (zdvihací ližiny) – toto je méně častý typ vozíku, hodí se především pro manipulaci s delšími, rozměrnějšími náklady

Vysokozdvižný vozík pak může mít i celou řadu nejrůznějších modifikací. Nejčastěji bývá vybaven typickými „vidlemi“ (lyžinami), které jsou určené pro manipulaci s paletami. (právě přesouvání palet s nákladem je asi nejčastější použití vozíků). Existují ale i další provedení. Například vysokozdvižný vozík s plošinou nebo i dalšími typy zdvihacích mechanismů.

Za speciální typ pak mohou být považovány i ruční nebo mechanické vysokozdvižné vozíky. Ty na rozdíl od těch motorových najdou své uplatnění především tam, kde manipulace s náklady není příliš častá, nebo kde použití vysokozdvižného vozíku neumožňují prostorové podmínky.


vzv_02